Book Launch: Praat Verby Grense

You are invited to the launch of:

Praat Verby Grense by Lauri Gaum & Frits Gaum

The authors of this engaging book will be in conversation with Dr Allan Boesak.

Die e-pos wat in hierdie boek gepubliseer word, is ’n gesprek so openhartig dat dit grense afbreek en die pad oopmaak vir begrip en aanvaarding. Só ’n gesprek – bedaard, diepgaande, vol respek, en hoogs ingelig – is die teenoorgestelde van die omstandighede wat daartoe gelei het.  Toe twee Afrikaanse koerante in 2005 private foto’s van Gaum jr. publiseer saam met bewerings oor hom deur ’n ander jong man, is ’n uitkringende reeks gebeure gesneller wat spoedig sou lei tot die selfmoord van die jong man en ’n verslingering van die kerkloopbaan van Laurie Gaum, ’n NG-predikant net soos sy pa, Frits.

Te midde van die sensasie is vraagstukke oor homoseksualiteit, die Bybel en die kerk, oor verdraagsaamheid en maatskaplike geregtigheid op die voorgrond gedwing. En veral het dit ’n pa, ’n leidende figuur in die kerk, gekonfronteer met vrae wat skielik nie meer bloot teoreties was nie, maar lewenskwessies, in sy eie gesin. Ná die verloop van baie tyd en besinning skryf pa en seun nou openhartig aan mekaar oor die dood, ons land, oor liefde en hoe die Bybel verstaan moet word, oor geregtigheid en vergiffenis, en waar die kerk daarin gefaal en waar getriomfeer het. ’n Ontroerende boek wat geen leser sonder begrip sal agterlaat nie.

Laurie Gaum het op Stellenbosch vir predikant geleer en ‘n MA aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Hy was predikant in die Presiberiaanse gemeente in Guguletu en later in die St. Stephen’s NG gemeente in Kaapstad. Toe dit aan die lig kom dat hy in ’n gay verhouding staan, het die NG Kerk hom ontslaan. Na appèl is sy status herstel. Tans is hy verbonde aan die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit en ook betrokke by Inclusive and Affirming Ministries (I AM) in Kaapstad.

Dr. Frits Gaum het in die letterkunde, joernalistiek en teologie gestudeer, was predikant en later baie jare redakteur van Kerkbode en LIG, en het ook op die moderamen van die Wes-Kaapse en die algemene sinode gedien. Hy is tans afgetree en woon in die Suid-Kaap.

Date: Tuesday 10 August

Time: 5:30 for 6:00pm

Venue: Lobby Books, Cape Town Democracy Center, 6 Spin Street

Contact: Andreas Spath at aspath@idasa.org.za or 021 467 7606

Parking options:
Street parking in the area is safe and will cost you R4.50 per hour.
Parking garages open to the public in the area include:

  • Plein Park (Plein Street; to get to the entrance, turn off Plein Street into Barrack Street and then into Corporation Street).
  • Mandela Rhodes Place (entrance in Burg Street, off Wale Street).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: